top of page
groei

Hoe graag we het ook zouden willen, Adiuvamus Fonds kan niet in alle projecten investeren die zich aan ons presenteren. 

 Om te beslissen welke projecten uiteindelijk worden ondersteund, wordt gekeken naar een aantal factoren. Samen vormen deze factoren het algemene kader waarbinnen Adiuvamus Fonds zal investeren.

Gelukkig portret

Factor 1: Sociale impact

Al onze projecten moeten een minimale impact hebben die ze creëren in het bedrijf dat ze voeren, op de gemeenschap die ze dienen, de werknemers die ze aannemen of, idealiter, allemaal samen.

Dollar Bill in Jar

Factor 2: Winstgevendheid

Hoewel we trots zijn op onze ondersteunende houding, zijn we geen non-profitorganisatie. Bij de selectie van projecten kijken we naar de potentiële inkomsten die een project duurzaam kan genereren.

Staande op een bal

Factor 3: Risico

Elke investering heeft risico's, maar dit kan per project sterk verschillen.

Bij de selectie van projecten zullen we de verschillende risico's (financieel, sociaal, klimaat & sector inherent) beoordelen.

Investeringsthesis

netwerk

Factor 4: Clustersynergieën

We investeren in clusters van projecten binnen bepaalde afgebakende gebieden. Een deel van de bepaling of een project past bij Adiuvamus Fonds, is hoe het project kan profiteren van en terugvallen op de andere projecten binnen de cluster.  

Samenwerken

Factor 5: Portefeuillediversificatie

Omdat de economieën zich wereldwijd cyclisch gedragen, willen we het type projecten binnen één cluster variëren. Deze diversificatie kan gebaseerd zijn op doelgroep, sector en businessmodel.

Als algemene vuistregel geldt: hoe meer gediversifieerd, hoe beter. 

Vrouw Crossing Race Finish Line

Factor 6: Duurzaamheid na de exit

We willen een langetermijnpartner zijn voor de projecten die we ondersteunen, maar op een dag zullen onze paden weer uiteenlopen. Daarom beoordelen we of een project zichzelf in stand kan houden en kan bloeien nadat we het hebben verlaten.

Samen sterker

Clusters

Een deel van onze thesis is gebaseerd op het creëren van geografische clusters van projecten. We streven ernaar om deze projecten binnen een cluster van elkaar te laten profiteren. Dergelijke synergieën kunnen zich voordoen in de vorm van kostenbesparingen (bijv. bulkaankopen, gedeelde overhead ...) en meeropbrengsten (producten en diensten bundelen om extra inkomsten te genereren).

Als zodanig zijn wij van mening dat een sterk netwerk van onderling verbonden projecten in een geconcentreerd geografisch gebied de mislukkingspercentages van (individuele projecten) drastisch kan verminderen en innovatie en nieuwe partnerschappen binnen de cluster kan stimuleren.

Deze concentratie zou ook een veel grotere impact binnen het beoogde gebied mogelijk maken, vergeleken met de cumulatieve impact van op zichzelf staande projecten. Maatschappelijke initiatieven kunnen worden gebundeld en profiteren van dezelfde voordelen als de projecten zelf.

De keerzijde van het clusteren van projecten in geconcentreerde gebieden is het risico dat externe factoren een rol spelen in dit ene geografische gebied (bv: overstroming). 

Op de lange termijn kan dit risico echter worden gemitigeerd door meerdere clusters in verschillende regio's te creëren.

Investeringsgrootte

Schrijven op gele post-it's

De projecten waarin het Adiuvamus Fonds (door middel van vreemd vermogen of eigen vermogen) investeert, zijn startende ondernemingen. Omdat deze projecten nieuw zijn - maar ook omdat het risico relatief hoog is - zal de investering per project voor een eerste investering tussen de 5.000 en 25.000 euro liggen, waarbij de investeringen aan de rechterkant van de vork stapsgeijs zullen uitgevoerd worden  (KPI-gebaseerd), waardoor het risico enigszins wordt verminderd.

Vervolginvesteringen in groeiprojecten zijn mogelijk (investering op maat), maar vereisen een nieuwe ronde van due diligence en goedkeuring door een meerderheid van de stemrechten. Terwijl de initiële investering wordt gedaan door het bestuur van Adiuvamus Fonds.

bottom of page