top of page
munten

Waardecreatie

Naast de waarde die wordt gecreëerd door onze Social Impact-initiatieven, willen we waarde creëren voor onze investeerders door een duurzaam, jaarlijks rendement te bieden. 

Door onze beleggingshorizon duidelijk af te bakenen, kunnen zowel maatschappelijke als financiële doelstellingen worden bereikt. Bovendien kunnen we meer middelen voor beide doelen inzetten door de werkkosten te verlagen, verschillende inkomstenstromen te creëren en zo efficiënt mogelijk te werken.

Inversteringshorizon

Het creëren van blijvende waarde, zowel financieel als maatschappelijk, vereist een zekere mate van zekerheid over de beschikbaarheid van de geïnvesteerde middelen. Daarom vragen we onze belegger om hun investering met dit in gedachten te doen. 

Al met al voorzien wij een investeringsperiode van 5 tot 7 jaar voor de initiële investeringen inclusief de periode die nodig is om investeerdersfondsen te zoeken.

Omdat het fonds werkt met een aandelensysteem, zal het te allen tijde mogelijk zijn om deze aan een derde partij te verkopen. We overwegen ook terugkopen, maar de details moeten nog worden uitgewerkt.

Beleggingshorizon:
5 tot 7 jaar
 

Ons doel:
5%
jaarlijks rendement

Financiële doelstellingen

Tot nu toe hebben we vooral onze Social Impact-initiatieven gepromoot, maar het is erg belangrijk om te vermelden dat we ernaar streven een winstgevend fonds te zijn dat een stabiel rendement voor onze investeerders genereert gedurende de investeringsperiode. 

Ons primaire financiële doel zal zijn om een jaarlijks, cumulatief rendement van 5% te behalen op de aan ons toevertrouwde middelen. Dit rendement willen we behalen door de groei en winstgevendheid van de projecten die we ondersteunen, maar ook door het beheersen van onze kosten en het creëren van andere inkomstenbronnen.

Mission statement

Door te investeren in lokale projecten in ontwikkelingslanden en deze projecten gedurende hun hele levenscyclus te begeleiden, zullen we:

- Ondernemers de kans geven om hun ideeën en oplossingen te ontwikkelen;

- Duurzame werkgelegenheid creëren voor lokale gemeenschappen;

- Gestructureerde sociale impact bieden aan alle projectdeelnemers;

- En een return on investment bieden voor onze investeerders.

Een succesvolle investering komt alle belanghebbenden ten goede

Strenge kostenbeheersing

Al onze initiatieven en investeringen zullen grondig worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er een minimum aan fondsen nodig is voor een maximale impact en/of rendement. Dit beleid zal verder worden aangevuld met een interne verbintenis om het werkkapitaal (jaarbudget voor lonen, huur, bureaubenodigdheden, ...) te beperken tot maximaal 2% van het beheerd vermogen (AUM) of het totale bedrag aan fondsen ontvangen door onze investeerders. 

Werkkapitaal:
maximaal 2% per jaar van AUM*

*Assets Under Management = totale hoeveelheid kapitaal geïnvesteerd door onze investeerders

Inkomstendiversificatie

Om de noodzaak voor onze ondersteunde projecten om snel rendement te genereren en om de algehele cashflow te vergroten, gaan we een klein deel van de ingezamelde fondsen investeren in twee alternatieve inkomstengenererende stromen:

1.  Lokale gegevensverzameling voor derden

Data wordt beschouwd als het nieuwe goud en veel bedrijven zijn geïnteresseerd in, en dus bereid te betalen voor data. Ons doel is niet om op invasieve wijze gegevens te verzamelen of onze projecten te dwingen gegevens over te dragen zonder hun toestemming, maar eerder om bijvoorbeeld klantgegevens te verzamelen in de gebieden waar we aanwezig zijn. 

2.  Reizen organiseren

Dit klinkt in eerste instantie misschien vreemd, maar we merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het bezoeken van de projecten die worden ondersteund. Omdat onze clusters zich ook op veel 'tropische' plaatsen bevinden, kunnen deze bezoeken worden gecombineerd met een safari, een strandvakantie of een combinatie van beide, wat een geweldige ervaring oplevert voor de deelnemers!

Overtuigd om in deze toekomst te investeren?

Natuur
bottom of page