top of page

Op de grond

1605437234941.jfif

Maxime Evens

Oprichter en algemeen directeur

Gepassioneerd om impact te maken in de wereld. Jong en gedreven, de ambitie om een aanjager van verandering te zijn is bodemloos.

Dagelijkse zakelijke transacties, communicatie, investeringsbeslissingen en nog veel meer. Al deze verantwoordelijkheden vallen onder zijn paraplu totdat het team uitbreidt.

De mensen achter ADIUVAMUS

Ontmoet het team

Externe adviseurs

1516516718755.jfif

Ariana Day Yuen

Sociaal ondernemer

Agroforestry-ondernemer met een passie voor bos-/biodiversiteitsbehoud en itereren op oplossingen om meer waarde voor iedereen te halen uit regeneratieve systemen. Voorheen een managementconsultant die klanten adviseerde uit de commerciële, overheids- en NGO/non-profitsector. Intrinsiek gemotiveerd, onredelijk optimistisch en creatieve probleemoplosser. Gefascineerd door marktsysteemdenken. 

1570125303977.jfif

Feona Castro

Expert op het gebied van duurzame financiering

Impact Investing professional met relevante ervaring op het gebied van marktonderzoek, communicatie, financiën en social enterprise business development; diep gepassioneerd over het opkomen voor het grotere gebied van duurzame financiering en het bouwen van deze ecosystemen in achtergestelde geografische gebieden.

Onze partners

Sluit de kloof-impactversneller

close the gap blue jpeg (1).jpg

Broedmachine

Close the Gap is een Belgische ngo die de (digitale) scheidslijnen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden wil dichten. Als onderdeel van hun empowerment-inspanningen hebben ze een incubator opgericht in Mombasa, Kenia om de kloof tussen jonge ondernemers en financiers te overbruggen. 

Het Adiuvamus Fonds werkt samen met CtG Impact Accelerator om de rol van actieve langetermijninvesteerder te vervullen in de projecten en bedrijven die voortkomen uit het incubatorprogramma.

bottom of page